Tietoa

Tietoa kasvatuksesta

Kasvatustoiminnasta

Olen kasvattanut roturisteytyksiä pienimuotoisesti vuodesta 2012 lähtien. Kasvatuksessa käytän vain terveeksi tutkittuja, perusterveitä koiria joilla on tasapainoinen luonne ja terve rakenne. Yhdistelmiä suunnitellessani otan huomioon käyttämieni rotujen perinnölliset sairaudet.

Kasvatustoiminta on viime vuosina ollut tauolla, sillä kriteerit täyttävää jalostusmateriaalia ei ole ollut saatavilla.

Arktiset paimenkoirat

Kasvatan pienimuotoisesti roturisteytyksiin pohjautuvaa koiratyyppiä, jota on monesti kutsuttu varsin osuvasti arktiseksi paimenkoiraksi. Tavoitteena on yhdistää paimenkoiran miellyttämisenhalu ja koulutettavuus arktisten rotujen laumaälykkyyteen ja alkukantaisuuteen.

Tyypillinen ”arktinen paimenkoira” on energinen, miellyttämisenhaluinen, hyvähermoinen, itsevarma ja mukautuvainen kumppani niin harrastuksiin kuin muuhunkin liikkumiseen. Ne puhuvat monien arktisten rotujen tavoin ”sujuvasti koiraa”, eli niiden elekieli on selkeää ja laumakäyttäytyminen luontevaa, joten ne pärjäävät erinomaisesti isommassakin koiraporukassa. Paimenkoirapuolelta perityn koulutettavuutensa ja miellyttämisenhalunsa vuoksi ne ovat myös miellyttäviä harrastuskoiria. Riistavietti on vähäinen tai hallittavissa oleva, saalisvietin ollessa kohtuullinen. Arktinen paimenkoira on kaikenkaikkiaan tasapainoinen kokonaisuus ja sopii ihmiselle joka haluaa luoda erityisen suhteen koiraansa sen kanssa harrastaen ja liikkuen.

Arktisten paimenkoirien haasteina ovat energisyys ja laumakeskeisyys etenkin nuoruusiässä. Arktisille roduille tyypillinen laumakeskeisyys voi ilmetä mm. eroahdistuksena, joten yksinolon opetteluun on paneuduttava heti pennusta lähtien. Energisyyden vuoksi on pidettävä huolta siitä, että koira saa riittävästi aktiviteettia ja liikuntaa. Arktinen paimenkoira tarvitsee fyysisen aktiviteetin lisäksi myös psyykkistä aktiviteettiä ja yhdessä tekemistä. Arktisille paimenkoirille on tyypillistä myös monipuolinen äänenkäyttö (joskin ei suoranainen haukkuminen), joka saattaa ilmetä esimerkiksi yksinolotilanteissa tai treeneissä turhautuessa.

Ulkonäöltään arktiset paimenkoirat ovat liioittelemattomia ”peruskoiria”. Collietausta on tuonut hieman suoruutta etuosaan erityisesti olkavarren pituuden suhteen, joten se on rakenteellinen seikka, jota tulee jalostusvalinnoissa pitää silmällä. Turkki on kaksinkertainen tiiviillä pohjavillalla ja kovalla, lyhyellä tai puolipitkällä päälikarvalla.

Kasvattajasta

Koirat ovat kuuluneet isona osana elämääni yli 15 vuoden ajan, pienimuotoista kasvatustoimintaa minulla on ollut nyt hieman yli 10 vuotta. Olen harrastanut koirieni kanssa agilitya ja kilpaillut tokon alemmissa luokissa. Olen osallistunut paikallisten koirayhdistysten toimintaan ja sitä kautta ollut järjestämässä ja pitämässä erilaisia koira-aiheisia tapahtumia ja koulutuksia.

Koirien osalta olen erityisen kiinnostunut niiden rakenteesta,  perinnöllisyystieteistä sekä koiranjalostuksen sosiologisista ja koiran hyvinvointiin liittyvistä vaikutuksista.

Voit lukea lisää minusta osoitteessa ninaojala.fi.