Tietoa

Tietoa kasvatuksesta

Kasvatustoiminnasta

Olen kasvattanut roturisteytyksiä pienimuotoisesti vuodesta 2012 lähtien. Kasvatuksessa käytän vain terveeksi tutkittuja, perusterveitä koiria joilla on tasapainoinen luonne ja terve rakenne. Yhdistelmiä suunnitellessani otan huomioon käyttämieni rotujen perinnölliset sairaudet. Kasvatustoiminta on viime vuosina ollut käytännössä tauolla, sillä kriteerit täyttävää jalostusmateriaalia ei ole ollut saatavilla. Toimintaa pyritään seuraavien vuosien aikana käynnistämään hiljalleen uudestaan ja suunnitelmia jatkon suhteen tehdään parhaillaan.

Arktiset paimenkoirat

Kasvatan pienimuotoisesti roturisteytyksiin pohjautuvaa koiratyyppiä, jota on monesti kutsuttu varsin osuvasti arktiseksi paimenkoiraksi. Tavoitteena on yhdistää paimenkoiran miellyttämisenhalu ja koulutettavuus arktisten rotujen laumaälykkyyteen ja alkukantaisuuteen.

Tyypillinen ”arktinen paimenkoira” on energinen, miellyttämisenhaluinen, hyvähermoinen, itsevarma ja mukautuvainen kumppani niin harrastuksiin kuin muuhunkin liikkumiseen. Ne puhuvat monien arktisten rotujen tavoin ”sujuvasti koiraa”, eli niiden elekieli on selkeää ja laumakäyttäytyminen luontevaa, joten ne pärjäävät erinomaisesti isommassakin koiraporukassa. Paimenkoirapuolelta perityn koulutettavuutensa ja miellyttämisenhalunsa vuoksi ne ovat myös miellyttäviä harrastuskoiria. Riistavietti on vähäinen tai hallittavissa oleva, saalisvietin ollessa kohtuullinen. Arktinen paimenkoira on kaikenkaikkiaan tasapainoinen kokonaisuus ja sopii ihmiselle joka haluaa luoda erityisen suhteen koiraansa sen kanssa harrastaen ja liikkuen.

Arktisten paimenkoirien haasteina ovat energisyys ja laumakeskeisyys etenkin nuoruusiässä. Arktisille roduille tyypillinen laumakeskeisyys voi ilmetä mm. eroahdistuksena, joten yksinolon opetteluun on paneuduttava heti pennusta lähtien. Energisyyden vuoksi on pidettävä huolta siitä, että koira saa riittävästi aktiviteettia ja liikuntaa. Arktinen paimenkoira tarvitsee fyysisen aktiviteetin lisäksi myös psyykkistä aktiviteettiä ja yhdessä tekemistä. Arktisille paimenkoirille on tyypillistä myös monipuolinen äänenkäyttö (joskin ei suoranainen haukkuminen), joka saattaa ilmetä esimerkiksi yksinolotilanteissa tai treeneissä turhautuessa.

Ulkonäöltään arktiset paimenkoirat ovat liioittelemattomia ”peruskoiria”. Collietausta on tuonut hieman suoruutta etuosaan erityisesti olkavarren pituuden suhteen, joten se on rakenteellinen seikka, jota tulee jalostusvalinnoissa pitää silmällä. Turkki on kaksinkertainen tiiviillä pohjavillalla ja kovalla, lyhyellä tai puolipitkällä päälikarvalla.

Kasvattaja

Olen kolmekymppinen naishenkilö Pirkanmaalta. Koirat ovat kuuluneet isona osana elämääni yli 15 vuoden ajan, pienimuotoista kasvatustoimintaa minulla on ollut nyt hieman yli 10 vuotta. Vuosien aikana olen harrastanut koirieni kanssa enemmän tai vähemmän aktiivisesti mm. tokoa, agilitya ja rally-tokoa. Tokossa olen kilpaillut kahden koiran kanssa TK1:sen verran. Lisäksi olen ollut mukana paikallisten koirayhdistysten toiminnassa ja sitä kautta järjestämässä ja pitämässä erilaisia tapahtumia ja koulutuksia.

Ammatiltani olen käyttöliittymäsuunnittelija ja kehittäjä (tieto- ja viestintätekniikan insinööri, ICT-asentaja). Olen perustanut Suomen Koirarekisterin vuonna 2021 ja mm. sen sivut ja Koirarekisterin tietokanta ovat käsialaani.

Koirien osalta olen erityisen kiinnostunut niiden rakenteesta, liikkeistä ja anatomiasta sekä perinnöllisyystieteistä. Vapaa-ajallani pyrinkin opiskelemaan näitä aiheita aina kun mahdollista mm. alan kirjallisuutta lukien ja osallistumalla seminaareihin, luennoille ja kursseille.

Käymiäni koulutuksia, kursseja, seminaareja...

 • Kasvattajan peruskurssi (SKL 2011)
 • Koetoimitsijan peruskurssi (SKL 2016)
 • TOKO:n koetoimitsijakurssi (SKL 2017)
 • Arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi (SKL 2017)
 • Jari Kantoluoto: Tunnetilan hallinta teoriasta käytäntöön (seminaari, 2018)
 • Katriina Tiira: Harrastuskoiran luonne ja persoonallisuus – mihin asioihin voi jalostuksella vaikuttaa? (Koiratieto-seminaari, 2020)
 • Juha Kallio: Luusto ja nivelsairaudet arkielämän, harrastusten ja jalostuksen kannalta (Koiratieto-seminaari 2020)
 • Agria KoiraExpo -seminaari 2021
 • Embark Canine Health Summit -konferenssi 2021
 • ABC’s of Canine Anatomy -kurssi (AKC 2021)
 • Conformation and Movement -kurssi (KC 2022)
 • Koiran rakenne – laaja oppimäärä (Koirataito SM 2022)
 • The Biology of Dogs -kurssi (Institute of Canine Biology 2022)